องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาชุมชน


ผลการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

    รายละเอียดข่าว

ผลการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ราย นางหนู กุลสุวรรณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
 
01
02
03
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่