องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่