องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยไร่


ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่