องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน


การรายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่