องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอรับความช่วยเหลือ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอรับความช่วยเหลือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่