องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยไร่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

    รายละเอียดข่าว

ประองค์การบริหารส่วตำบล้วยไร่ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ


    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่