องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ


คำขอใบแทนใบอนุญาต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำขอใบแทนใบอนุญาต
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่