องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ


คำขอใบอนุญาตก่อสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำขอใบอนุญาตก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่