องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินการประจำปี


รายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่