องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่