องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยไร่


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่