องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน


รายงานผลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน    

***คลิกข้อความที่ขีดเส้นใต้ เพื่อดาวน์โหลด***

วันที่ 12 ตุลาคม 2564  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 5 ธันวาคม 2564  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 7 มกราคม 2565  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 14 มกราคม 2565  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 4 กุมภาพันธื 2565 ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ขอรับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ขอรับการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ

วันที่ 18 มีนาคม 2565  ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 21 มีนาคม 2565  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 23 มีนาคม 2565  ขอรับการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ

วันที่ 29 มีนาคม 2565  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 4 เมษายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 5 เมษายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  รายงานผลข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  ขอรับการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ขอรับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

     เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 25 ตุลาคม 2564
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 24 พฤศจิกายน 2564
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 5 ตุลาคม 2564
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 7 มกราคม 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 14 มกราคม 2565
ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4 กุมภาพันธ์ 2565
ขอรับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 8 มีนาคม 2565
ขอรับการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 15 มีนาคม 2565
ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 18 มีนาคม 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 21 มีนาคม 2565
ขอรับการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 23 มีนาคม 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 29 มีนาคม 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 4 เมษายน 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 5 เมษายน 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 26 พฤษภาคม 2565
รายงานผลข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 3 พฤษภาคม 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 24 พฤษภาคม 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 30 พฤษภาคม 2565
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 31 พฤษภาคม 2565
ขอรับการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 26 กรกฎาคม 2565
ขอรับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 16 สิงหาคม 2565
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่