องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่