องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) [ 25 ม.ค. 2567 ]8
2 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ของอบต.ห้วยไร่ ประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]17
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคาทรงโค้ง (โดม) [ 7 ส.ค. 2566 ]102
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-009 สายบ้านห้วยไร่-บ้านซับผักกูด หมู่ที่ 13 [ 24 ก.ค. 2566 ]98
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-007 สายทางหลวง 201-แยกโปร่งใส้ไก่ หมู่ที่ 8 [ 24 ก.ค. 2566 ]81
6 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคาทรงโค้ง (โดม) [ 17 ก.ค. 2566 ]85
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคาทรงโค้ง (โดม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ค. 2566 ]101
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-009 สายบ้านห้วยไร่-บ้านซับผักกูด หมู่ที่ 13 บ้านซับผักกูด [ 11 ก.ค. 2566 ]74
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-007 สายทางหลวง 201-แยกโปร่งใส้ไก่ หมู่ที่ 8 บ้านดงเย็น ตำบลห้วยไร่ [ 11 ก.ค. 2566 ]41
10 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-009สายบ้านห้วยไร่-บ้านซับผักกูด [ 11 ก.ค. 2566 ]66
11 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-007 สายทางหลวง 201 [ 11 ก.ค. 2566 ]49
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประชาแสนสุข-บ้านโสกหาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.140-02 หมู่ที่ 11 [ 6 ก.ค. 2566 ]77
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประชาแสนสุข-บ้านโสกหาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประชาแสนสุข [ 22 มิ.ย. 2566 ]35
14 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประชาแสนสุข-บ้านโสกหาด [ 22 มิ.ย. 2566 ]43
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๑๓ สายโรงน้ำดื่ม-บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๓ บ้านซับผักกูด [ 11 ม.ค. 2566 ]101
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๔๐-๐๑๔ สายบ้านดงเย็น-แยกบ้านซับผักกูด หมู่ที่ ๘ บ้านดงเย็น [ 11 ม.ค. 2566 ]58
17 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๑๓ สายโรงน้ำดื่ม-บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๓ บ้านซับผักกูด [ 21 ธ.ค. 2565 ]59
18 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๔๐-๐๑๔ สายบ้านดงเย็น-แยกบ้านซับผักกูด หมู่ที่ ๘ บ้านดงเย็น [ 21 ธ.ค. 2565 ]68
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๑๓ สายโรงน้ำดื่ม-บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๓ บ้านซับผักกูด [ 21 ธ.ค. 2565 ]63
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๔๐-๐๑๔ สายบ้านดงเย็น-แยกบ้านซับผักกูด หมู่ที่ ๘ บ้านดงเย็น [ 21 ธ.ค. 2565 ]58
 
หน้า 1|2|3|4