องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า [ 20 ก.พ. 2562 ]116
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายรอบบ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค [ 11 ก.ค. 2561 ]121
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายบ้านนายสมุทร ศรีชัยภูมิ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ [ 11 ก.ค. 2561 ]130
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายวัดป่าซับทอง (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านซับทอง [ 11 ก.ค. 2561 ]166
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายกลางบ้าน (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก [ 11 ก.ค. 2561 ]138
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง [ 11 ก.ค. 2561 ]111
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-01 สายบ้านซับทอง – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 10 บ้านซับทอง [ 4 มิ.ย. 2561 ]137
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 140-004 สายบ้านซับสมบูรณ์-บ้านโคกสง่า ช่วงบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 [ 4 มิ.ย. 2561 ]132
9 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 4 มิ.ย. 2561 ]109
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โดยวิธีปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 [ 30 เม.ย. 2561 ]125
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โดยวิธีปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ 11 [ 30 เม.ย. 2561 ]117
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 [ 24 เม.ย. 2561 ]119
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) บ้านซับม่วงไข่ หมู่ที่ 9 [ 24 เม.ย. 2561 ]164
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด หมู่ 2 บ้านหนองไฮ [ 20 เม.ย. 2561 ]164
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ 4 บ้านหลุบเพ็ก [ 20 เม.ย. 2561 ]111
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายรอบบ้านทิศใต้ หมู่ 7 บ้านห้วยยาง [ 18 เม.ย. 2561 ]162
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายนางเพชร หมู่ 1 บ้านห้วยไร่ [ 18 เม.ย. 2561 ]122
18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านโคกไม้งาม [ 10 เม.ย. 2561 ]170
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กหนด) สายซับผักกูด-ดงเย็น หมู่ 13 บ้านซับผักกูด [ 4 เม.ย. 2561 ]175
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด) สายบ้านนายสำรอง หมู่ 3 บ้านโคกสง่า [ 19 ก.พ. 2561 ]118
 
หน้า 1|2|3|4|5|6