องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการพัฒนาความรู้แกนนำผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน การหกล้มในหมู่บ้านตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]30
2 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลห้วยไร่ [ 29 ก.ย. 2566 ]27
3 โครงการรณรงค์เกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษกายจิตผ่องใส ล้างผักให้ปลอดภัย [ 29 ก.ย. 2566 ]32
4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE [ 29 ก.ย. 2566 ]29
5 โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
7 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย บ้านโคกไม้งาม [ 29 ก.ย. 2566 ]26
8 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย บ้านซับทอง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
9 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย บ้านดงเย็น [ 29 ก.ย. 2566 ]26
10 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย บ้านหนองไฮ [ 29 ก.ย. 2566 ]23
11 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย บ้านหลุบเพ็ก [ 29 ก.ย. 2566 ]26
12 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดสารปนเปื้อน บ้านซับสมบูรณ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]24
13 โครงการชุมชนบ้านห้วยไร่ สุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข [ 29 ก.ย. 2566 ]27
14 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]26
15 โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน บ้านซับผักกูด [ 29 ก.ย. 2566 ]38
16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปากในเด็ก บ้านโคกสง่า [ 29 ก.ย. 2566 ]25
17 โครงการรณรงค์และให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านประชาแสนสุข [ 29 ก.ย. 2566 ]29
18 โครงการลดเสี่ยง ลดโรค ชีวีมีสุข บ้านซับม่วงไข่ [ 29 ก.ย. 2566 ]30
19 โครงการลดเสี่ยง ลดโรค ชีวีมีสุข บ้านโสกมูลนาค [ 29 ก.ย. 2566 ]24
20 โครงการลดเสี่ยง ลดโรค ชีวีมีสุข บ้านห้วยยาง ม.12 [ 29 ก.ย. 2566 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6