องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567


วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องทุกปีและเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
2024-06-19
2024-05-14
2024-04-26
2024-04-09
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-08
2024-02-21